Avloppsanordning - anmälan om ändring

LÄS MER

Om du ska förändra förutsättningarna för rening i din anläggning, men inte ändra teknik eller plats, ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Det kan handla exempelvis om avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Du behöver ett tillstånd för avloppsanläggningen för att kunna göra en anmälan om ändring. Saknar du tillstånd så behöver du istället skicka in en ansökan. Det gäller även om du ska göra en större förändring. Bifoga tillståndet till din anmälan.

Läs mer:

Underhåll och ändring av avlopp - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation