Föreståndare för brandfarlig vara - anmälan

LÄS MER

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare, som ska godkännas av räddningstjänsten. Föreståndaren har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav på aktsamhet för att förebygga olyckor och skador.

Använd e-tjänsten för att anmäla föreståndare i samband med nytt tillstånd, eller om du behöver anmäla en ny föreståndare för befintligt tillstånd.

Läs mer:

Brandfarliga och explosiva varor - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten