Sota själv - ansökan

LÄS MER

Du behöver inte anlita kommunens upphandlade leverantör för själva rengöringen, det vill säga sotning. Du kan göra det själv om du har den rätta kunskapen.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen måste i varje enskilt fall pröva om den som ska utföra sotningen är lämplig. Du ska därför skicka in en ansökan om detta.

Om du en gång har ansökt och kommunen godkänt din egen lösning så behöver du inte ansöka igen. Tillståndet gäller per fastighet.

Läs mer:

Sotning och brandskyddskontroll - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten