Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - ansökan

LÄS MER

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. Hantering av dessa kräver tillstånd som du ansöker om hos räddningstjänsten.

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt under 100 grader. Brandfarliga gaser är gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 grader och ett normalt atmosfärstryck. Flampunkten finns angivet i säkerhetsdatabladet för varan. Brandfarliga varor ska vara märkta med farosymbol.

Tänk på att du även måste anmäla en föreståndare som är ansvarig för att hanteringen sker säkert. Det gör du på en särskild blankett.

Läs mer om i vilka fall du behöver ansöka om tillstånd för hanteringen:

Brandfarliga och explosiva varor - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten