Sotning av annan skorstensfejarmästare - ansökan

LÄS MER

Du behöver inte anlita kommunens upphandlade leverantör för rengöring av eldstad och rökkanaler, det vill säga sotning. Du kan antingen göra det själv om du har den rätta kunskapen.

Kommunen måste i varje enskilt fall pröva om den som ska utföra sotningen är lämplig. Du ska därför skicka in en ansökan om detta. Om du en gång har ansökt och kommunen godkänt din egen lösning så behöver du inte ansöka igen. Tillståndet gäller per fastighet.

Mer anvisningar finns på blanketten.

Läs mer:

Sotning och brandskyddskontroll - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten