Budgetsammanställning - för eget bruk

LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du sammanställa dina och hushållets inkomster och utgifter och på så vis få en bild över din och hushållets ekonomi. Du fyller i så mycket du kan och vill.

Innan du startar e-tjänsten; se till att samla alla uppgifter kring dina inkomster (t.ex. lönespecifikation), utgifter (räkningar) och skulder (aviseringar).

Observera att denna e-tjänst inte möjliggör för dig att skicka sammanställningen till budget- och skuldrådgivningen för vidare hantering. Om du önskar skicka fullständiga uppgifter; använd istället e-tjänsten Budgetsammanställning - till budget- och skuldrådgivningen där du får logga in med BankID. Då får du återkoppling inom 2 veckor. Tillgängligheten kan påverkas vid helger och semester.

Läs mer:

Budget- och skuldrådgivning - Motala kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
motala.kommun@motala.se
0141-22 50 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
dataskyddsombud@motala.se