Budgetsammanställning - till budget- och skuldrådgivningen

LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du sammanställa dina och hushållets inkomster och utgifter, en förutsättning för att vi på budget- och skuldrådgivningen ska kunna gå vidare med rådgivning kring din ekonomi. Självklart hjälper vi dig med sådant du inte klarar av att få fram, fyll bara i så gott du kan.

Innan du startar e-tjänsten; se till att samla alla uppgifter kring dina inkomster (t.ex. lönespecifikation), utgifter (räkningar) och skulder (aviseringar).

Denna e-tjänst kräver inloggning med BankID, vilket möjliggör för oss att få in de uppgifter vi behöver för att kunna återkoppla till dig. Det möjliggör också för dig som användare att spara det du fyllt i och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Om du inte önskar återkoppling från oss kan du istället använda den förenklade e-tjänsten Budgetsammanställning - för eget bruk. Den behöver du inte BankID för att använda men du kan då inte heller spara utkast eller skicka in den till oss på budget- och skuldrådgivningen för vidare hantering. Återkoppling sker inom 2 veckor. Tillgängligheten kan påverkas vid helger och semester.

Läs mer:

Budget- och skuldrådgivning - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten