Färdtjänst - ansökan

LÄS MER

Färdtjänst är ett komplement till allmän kollektivtrafik. Det är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning och har svårt att förflytta dig på egen hand. Du ansöker om färdtjänst i din folkbokföringskommun genom att fylla i och skicka in en blanketten nedan. 

Läs mer:

Färdtjänst och sjukresor - Motala kommun