Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar av din bostad som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. 

Kontakta handläggaren för bostadsanpassningsbidrag på ett tidigt stadium, redan när du börjar planera anpassning av bostaden, om du har behov av bidrag.

Läs mer:

Bostadsanpassning, bidrag - Motala kommun