Bassängbad - anmälan

LÄS MER

Du som driver ett bassängbad behöver sköta om och kontrollera din anläggning. Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till, eller som används av många, är en anmälningspliktig verksamhet. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. 

Läs mer:

Hygienverksamheter - Motala kommun