Hygienisk behandling - anmälan

LÄS MER

Gör en anmälan när du ska

  • Starta en stickande skärande verksamhet eller annan verksamhet med risk för annan smitta än blodsmitta.
  • Överta befintlig verksamhet.
  • Utöka eller förändra din verksamhet, till exempel gör nytt behandlingsrum.
  • Byta lokal.
  • Starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande.
  • Arrangera en mässa eller ett event där stickande skärande behandlingar erbjuds allmänheten.
  • Byter organisationsnummer.

Tillsammans med anmälan ska du skicka in en ritning som visar en översikt av lokalen.

Läs mer:

Hygienverksamheter - Motala kommun