Solarieverksamhet - anmälan

LÄS MER

Du som ska starta solarieverksamhet som riktar sig till allmänheten måste anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Du måste ha ett egenkontrollprogram som förhindrar att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan.

Läs mer:

Solarium - Motala kommun