Strandskyddsdispens - ansökan

LÄS MER

Strandskyddet gäller i hela landet vid hav, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. I Motala kommun är strandskyddet utökat inom vissa området till 150 meter eller 300 meter. Strandskyddet gäller vid alla vattenområden, oavsett storlek. Inom vissa planlagda områden kan dock strandskyddet vara upphävt.

Ska du utföra en åtgärd som är förbjuden att vidta inom strandskyddat område så måste du först ansöka om dispens. Om åtgärden uppfyller något av de särskilda skälen kan dispens ges.
Tänk på att även om en åtgärd inte kräver lov eller anmälan enligt plan- och bygglagen kan åtgärden ändå kräva strandskyddsdispens för att få utföras.

Läs mer:

Strandskydd - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten