Förhandsbesked - ansökan

LÄS MER

Om du planerar att bygga på en sedan tidigare obebyggd plats kan du ansöka om förhandsbesked. Med ett förhandsbesked får du reda på om det överhuvudtaget går att bygga på platsen utan att behöva ta fram konkreta ritningar. Finns det en detaljplan för området är oftast ett förhandsbesked onödigt eftersom man redan genom detaljplanen utrett frågan om platsens lämplighet.

Läs mer:

Lov eller anmälan - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten