Kartunderlag för bygglovet - beställning

LÄS MER

Vilket kartunderlag du behöver beror på vilken åtgärd du planerar för. Äldre nybyggnadskarta från tidigare lovprövning kan utnyttjas om den är max två år gammal och detaljplanen inte har ändrats.

En situationsplan visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Situationsplanen baseras på ett kartunderlag som är en del av underlaget vid exempelvis ansökan om bygglov. 

Här kan du läsa mer om olika kartunderlag och vilka ritningar du behöver till din bygglovsansökan:

Ritningar vid bygglovsansökan eller anmälan - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten