Installation av värmepump - anmälan

LÄS MER

Om du ska installera en värmepump som utvinner värme från berg, jord eller vatten ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan installation genomförs. Du behöver inte anmäla installation av luftvärmepump.

Om du funderar på att installera en värmepump och vill ha råd om vilken pump som kan vara lämplig för ditt hus, kan du vända dig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Grannar ska få möjlighet att yttra sig om borrhålet är mindre än 10 meter från tomtgräns. I blanketten är underlag för grannyttrande bifogat. Du kan också använda e-tjänsten:

Installation av värmepump - grannyttrande

Läs mer:

Rådgivning och tips om energianvändning - Motala kommun

Värmepump - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten