Lov- och anmälningspliktiga åtgärder - ansökan

LÄS MER

Ansöka ska du göra om det gäller något av följande:

  • bygglov
  • rivningslov
  • marklov

Anmäla ska du göra om det gäller en åtgärd som du inte behöver lov för, men som enligt lag ska anmälas till kommunen. 

Under knappen "Blanketter" hittar du underlag för de bilagor som du kan behöva bifoga i e-tjänsten. Vilka bilagor du behöver beror på ditt ärende.

Läs mer:

Lov eller anmälan - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten