Mätjobb - beställning

LÄS MER

Här kan du beställa tjänster från Lantmäterienheten i Motala kommun, så som husutstakning, gränsutvisning och övriga mätjobb.

Läs mer om de olika tjänsterna och hitta gällande taxa:

Mätning och kartor - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten