Livsmedelsanläggning - registrering

LÄS MER

För att få bedriva en verksamhet som hanterar livsmedel krävs att anläggningen är registrerad hos kommunen. För vissa verksamheter krävs även godkännande från Livsmedelsverket.

Tänk på att du måste skicka in din anmälan om registrering minst två veckor innan du startar verksamheten. Om verksamheten startar tidigare kommer en sanktionsavgift att tas ut.

Livsmedelsanläggningen ska vara anpassad efter planerad livsmedelshantering och uppfylla relevanta krav i lagstiftningen vad gäller bland annat utformning och materialval.

Läs mer:

Starta livsmedelsverksamhet - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten