Livsmedelsanläggning - registrering

LÄS MER

Observera att livsmedelsverksamheten tidigast får starta två veckor efter att anmälan inkommit till samhällsbyggnadsnämnden. Om verksamheten startar tidigare kommer en sanktionsavgift att tas ut.

Livsmedelsanläggningen ska vara anpassad efter planerad livsmedelshantering och uppfylla relevanta krav i lagstiftningen vad gäller utformning och materialval etc.
Hygienrutiner, s k egenkontroll, för verksamheten ska finnas på plats och efterföljas från start. Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer att utföra en inspektion av anläggningen efter att verksamheten startat. Om verksamheten inte uppfyller nödvändiga krav, har samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att besluta om föreläggande eller förbud som t ex begränsningar av verksamheten eller krav på åtgärder i lokalerna.
 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten