Misstänkt matförgiftning - anmälan

LÄS MER

Matförgiftning yttrar sig ofta som diarré, ont i magen och kräkningar. Men det finns också  andra infektioner som kan ge liknande symptom.
Det kan ta från en halvtimme upp till flera dagar efter det att man ätit maten innan symptomen kommer.
De vanligaste orsakerna till matförgiftningar är att bakterier har kunnat tillväxa i maten; vissa bakterier kan ge infektioner, andra bildar gift som vållar problem. Virus som ger vinterkräksjuka eller hepatit kan också spridas med mat.

Det är viktigt att du anmäler en misstänkt matförgiftning, så att vi kan försöka se till att ingen annan drabbas av samma orsak. För att kunna utreda misstänkta matförgiftningar behöver vi så mycket information som möjligt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten