Medelstor förbränningsanläggning - registrering

LÄS MER

Enligt förordningen om medelstora förbränningsanläggningar ska den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning informera tillsynsmyndigheten om anläggning. Denna e-tjänst innehåller de uppgifter som efterfrågas. Uppgifter om anläggningen publiceras på Motala kommuns webbplats.

Anläggningen kan också vara anmälningspliktig i enlighet med miljöprövningsförordningen. Den som avser att driva anläggningen behöver då skicka in en separat anmälan.

Läs mer:

Medelstora förbränningsanläggningar - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten