Anslag från finskt förvaltningsområde - ansökan

LÄS MER

Kommunen kan ge bidrag till ideella organisationer i kommunen som genomför aktiviteter som främjar det finska språket och kulturen i Sverige. Aktiviteterna som får bidrag ska alltid vara öppna för alla kommunens sverigefinnar, även de som inte tillhör någon organisation.

Är det första gången ni söker bidrag behöver även följande handlingar bifogas:

  • organisationens stadgar
  • beslut om firmatecknare
  • senaste årsredovisning
  • årsmötesprotokoll.

Läs mer:

Finskt förvaltningsområde - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten