Borgerlig vigsel - bokning

LÄS MER

Här kan ni boka tid för vigsel med borgerlig vigselförrättare.

I samband med bokningen uppger ni namn och adress på de två vittnen ni önskar ska närvara vid vigseln eller om ni vill att kommunen ska bistå med vittnen. Minst två myndiga personer måste vara med för att vittna om att ni har gift er. Motala kommun kan ordna vittnen om ceremonin äger rum i Motalas rådhus en vardag på kontorstid.

Läs mer:

Gifta sig, vigsel - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten