Betyg - beställning från arkivet

LÄS MER

I centralarkivet förvaras betyg från skolor inom Motala kommun med föregångare samt ett antal av Motalas friskolor. 

Om det finns en kopia av betyget skickar vi den till dig utan kostnad. Om vi behöver upprätta ett nytt betyg kostar det 150 kronor, som faktureras i efterhand.

Läs mer:

Beställa betyg - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten