Avloppsanordning med eller utan vattentoalett - ansökan om inrättande

LÄS MER

Om du ska anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett måste du ansöka om tillstånd av miljö- och hälsoskyddsenheten. Kom ihåg att du inte får börja gräva ned din avloppsanläggning innan du fått tillstånd. Att anlägga ett avlopp utan tillstånd kan leda till att du blir skyldig att betala en miljösanktionsavgift. 

Läs mer på webbsidan om vad du ska tänka på vid ansökan, till exempel vilka bilagor du behöver bifoga.

Anlägga eget avlopp - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten