Installation av värmepump - grannyttrande

LÄS MER

Om avståndet från det planerade borrhålet till fastighetsgräns är mindre än 10 meter ska grannar få information och möjlighet att yttra sig.

Vid installation av en bergvärmepumpsanläggning kommer marken gradvis att kylas av runt borrhålet och det är viktigt att borrhålen inte placeras för nära varandra. För tätt placerade borrhål ”stjäl” energi från varann, vilket kan leda till att den energimängd som man får ut blir mindre än beräknat. Det bör därför vara minst 20 meter mellan borrhålen. Borrning på grannfastigheten kan påverka placering av framtida borrhål på din egen fastighet och därför har du fått denna information. 

Läs mer:

Värmepump - Motala kommun

E-tjänst för anmälan om installation av värmepump

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten