Störning i inomhusmiljö - anmälan

LÄS MER

Om du har problem med din boendemiljö ska du alltid först kontakta fastighetsägaren. Tar inte fastighetsägaren ditt klagomål på allvar kan du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten.

För att miljö- och hälsoskyddsenheten ska behandla ett klagomål ska nedanstående punkter vara uppfyllda: 

  • Du ska själv först ha tagit kontakt med den som är ansvarig för störningen och att denne har fått möjlighet att undersöka och åtgärda problemet. 
  • Miljö- och hälsoskyddsenheten ska anse att klagomålet är en hälsorisk. Slitage eller boendestandard räknas inte som en hälsorisk. 
  • Störningen ska vara pågående. Miljö- och hälsoskyddsenheten handlägger inte klagomål som gäller störningar längre tillbaka i tiden eller som kan tänkas komma.
  • Störningen ska kunna hanteras enligt miljö- och hälsoskyddsenhetens lagstiftning. Störningar från grannar hanteras oftast bättre av störningsjour eller polis.

Läs mer:

Klagomål på boendemiljö - Motala kommun