Dagvattenanläggning - anmälan

LÄS MER

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet mot en recipient (exempelvis vattendrag, dike, sjö). Det finns flera olika typer av dagvattenanläggningar som också kan kombineras. 

Du som ska anlägga en dagvattenanläggning som ska användas av flera fastigheter inom planlagt område ska anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Skicka in din anmälan senast sex veckor innan ni börjar bygga anläggningen. Till anmälan behöver du bland annat bifoga en karta som visar anläggningens placering och det avvattnade området.

Läs mer:

Dagvatten - Motala kommun