Tillstånd för hantering av explosiv vara - ansökan

LÄS MER

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. Hantering av dessa kräver tillstånd som du ansöker om hos räddningstjänsten.

Explosiva ämnen är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur, sådant tryck och med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas.

Tänk på att du även måste anmäla en föreståndare som är ansvarig för att hanteringen sker säkert. Det gör du på en särskild blankett.

Läs mer om i vilka fall du behöver ansöka om tillstånd för hanteringen:

Brandfarliga och explosiva varor - Motala kommun