Oro för vuxna och äldre - anmälan

LÄS MER

Om du som privatperson känner oro för någon eller har en misstanke om att någon far illa kan du anmäla det till socialtjänsten. Det kan vara exempelvis en anhörig, vän, granne eller annan medborgare. Denna e-tjänst avser orosanmälan för vuxna och äldre.

Om du känner oro för ett barn, använd denna e-tjänst: Oro för barn - anmälan

Läs mer:

Orosanmälan för vuxna och äldre - Motala kommun