Missförhållanden som rör barn - anmälan

LÄS MER

Om du som privatperson känner oro för någon eller har en misstanke om att ett barn far illa kan du anmäla det till socialtjänsten. Det kan vara exempelvis en anhörig, vän, granne eller annan medborgare. Anmälan görs enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen och du kan vara anonym.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten