Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde - ansökan

LÄS MER

Du måste ansöka om att använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Om växtskyddsmedel i klass 1 och 2 ska spridas måste du intyga att de personer som ska utföra bekämpningen är behöriga. Det kan du exempelvis göra genom att bifoga en kopia på intyget om behörighet.

Mer information finns på blanketten.

Läs mer:

Bekämpningsmedel, växtskyddsmedel - Motala kommun