Om Mina sidor

Vissa e-tjänster är kopplade till Mina sidor. I dessa fall kan du logga in och följa dina ärenden, göra kompletteringar eller skicka meddelande till handläggaren.


Ditt användarkonto i Mina sidor

Första gången du loggar in på Mina sidor skapas ett användarkonto automatiskt för dig. Användarkontot läggs upp med de uppgifter som finns kopplade till din e-legitimation.  Folkbokföringsadressen hämtas med hjälp av ditt personnummer från Skatteverket. Du ser vilka uppgifter som sparas genom att klicka på rubriken Mina sidor. 

Uppgifterna som finns lagrade där kan ingen mer än du komma åt. Du kan bara komma åt uppgifterna så länge du är inloggad. Det är viktigt för säkerheten kring ditt konto att du loggar ur och stänger webbläsaren när du är klar med det du vill göra. De ärenden som du skickar in till oss finns också lagrade på ditt användarkonto. Men de lagras bara där så länge vi behöver uppgifterna. När ett ärende är avslutat kommer det efter en förutbestämd tid att raderas från ditt användarkonto, men du kan alltid efterfråga det hos oss i de fall handlingar sparas som inkomna handlingar i kommunens diariesystem.


Cookies

Vi använder inga cookies på Mina sidor, som kräver godkännande från dig som användare.

De få cookies som används är nödvändiga för att hålla koll på den aktiva sessionen samt spara information om hur man sorterat tabeller/listor i vissa vyer så att vyn återställs efter att sidan laddats om. Dessa cookies är undantagna från EU-lagen som kräver att man visar så kallade medgivande-rutor vid besök på webbsidan.

Vi kan komma att logga din IP-adress när du använder dig av kommunens digitala tjänster. Loggningen sker i syfte att motverka olika typer av IT-attacker som kan påverka våra tjänster negativt. IP-adressen kommer inte att sparas i något specifikt register, utan kommer löpande att rensas ur loggarna när informationen inte längre är relevant.


Personuppgifter, GDPR

I anslutning till varje e-tjänst och blankett finns uppgifter om vilka personuppgifter vi behöver samla in för just det ändamålet. Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende. Genom att använda sig av kommunens e-tjänster godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter.

Läs mer om kommunens hantering av personuppgifter:

Personuppgifter (GDPR) - Motala kommun


Kontakt

Har du frågor om Mina sidor eller har frågor om specifika ärenden, kontakta Servicecenter på motala.kommun@motala.se eller 0141-22 50 00.