Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsdirektivet WCAG 2.1 utgör ett krav på offentliga aktörer att se till att webbplatser och tjänsteplattformar kan användas av alla oavsett om man har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Läs mer om direktivet hos Myndigheten för digital tillgänglighet DIGG (digg.se).


Tillgänglighetsredogörelse för denna plattform

Motala kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig till oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt

  • E-post: motala.kommun@motala.se
  • Telefon: 0141-22 50 00


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Kända brister:

  • Fokusmarkeringen är otydlig i vissa lägen, vilket gör att det kan vara svårt att se var fokus ligger när du navigerar med tangentbordet.
  • Flera sidor hänvisar till nedladdningsbara filer som inte uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet.


Hur vi testar webbplatsen

Vi gör löpande självskattning (intern testning) med stickprov på webbplatsen.

Denna redogörelse uppdaterades den 8 mars 2023.