Spridning av bekämpningsmedel - ansökan eller anmälan

LÄS MER

Vid användning av bekämpningsmedel måste du ta hänsyn till skyddsavstånd till känsliga områden som vattendrag, dricksvattentäkter, dagvattenbrunnar och trädgårdar. I vissa fall krävs även en anmälan eller tillstånd för spridning.

På vår webbsida kan du läsa om i vilka lägen det räcker med anmälan och när du behöver ansöka om tillstånd.

Läs mer:

Bekämpningsmedel, växtskyddsmedel - Motala kommun