Försäljning av receptfria läkemedel - egenkontrollprogram

LÄS MER

Använd den här blanketten för att ta fram ett egenkontrollprogram som bifogas anmälan om försäljning av receptfria läkemedel.

Observera att du ska spara en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället. Egenkontrollprogrammet ska dessutom förnyas var tredje år eller vid förändringar, och då ska det nya programmet även lämnas till kommunen.

Läs mer:

Receptfria läkemedel - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten