Catering till slutet sällskap - anmälan om lokal

LÄS MER

När du har ett serveringstillstånd för cateringverksamhet ska du inför varje tillfälle på förhand anmäla vilken lokal alkohol kommer att serveras. Kommunen prövar då om lokalen är godkänd utifrån räddningstjänstens krav gällande brandsäkerhet.

Anmälan ska skickas till den kommun där du har serveringstillstånd.

Läs mer:

Serveringstillstånd - Motala kommun