Serveringsansvariga - anmälan

LÄS MER

Det ska alltid finnas en serveringsansvarig person på plats på serveringsstället där alkohol serveras. En serveringsansvarig person ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Du ska anmäla vem eller vilka som är serveringsansvariga till den kommun som utfärdar serveringstillståndet.

Läs mer:

Serveringstillstånd - Motala kommun