Ägar- eller verksamhetsförändring vid försäljning av tobak - anmälan

LÄS MER

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta anmälas till kommunen. Det kan handla om exempelvis:

  • betydande förändringar gällande ägare i ett bolag
  • betydande förändringar i en styrelse
  • kontaktuppgifter till tillståndshavaren
  • den som har försäljningstillstånd har avlidit
  • den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
  • om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

Läs mer:

Tobak, försäljning