Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

LÄS MER

Om du vill sälja tobak måste du söka tillstånd för det. 

Bifoga dessa handlingar till din ansökan:

  • Finansieringsplan
  • Egenkontrollprogram
  • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag eller andelsfördelning i handelsbolag eller kommanditbolag. Bifoga till exempel bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok.
  • Beskrivning av verksamheten, innehållande bolagets inriktning, antalet anställda och öppettider.
  • Om du anlitat ett ombud bifoga en skriftlig fullmakt att företräda bolaget.
  • Om sökande är en förening: senaste årsmötesprotokoll med uppgift om styrelsens sammansättning och ledamöternas namn och personnummer.

Läs mer:

Tobak, försäljning - Motala kommun