Försäljning av elektroniska cigaretter till konsumenter - avanmälan

LÄS MER

Om du slutar att sälja e-cigaretter ska du skicka in en avanmälan så snart som möjligt till kommunen.

Läs mer:

Tobak, försäljning - Motala kommun