Bistånd enligt socialtjänstlagen - ansökan

LÄS MER

Använd de här ansökan för att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Det kan gälla någon av följande:

  • missbruk-/beroendeproblematik
  • psykisk ohälsa
  • våld i nära relation
  • kognitiv funktionsnedsättning
  • neuropsykiatrisk/psykiatrisk funktionsnedsättning
  • hemtjänst
  • trygghetslarm
  • särskilt boende
  • dagverksamhet - demensinriktning
  • kylda matlådor.

Ansökan är personlig och ska skrivas under av den person som söker. Ansökan ska vara komplett ifylld när den skickas till socialkontoret.