Ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans - fullmakt för ansökan

LÄS MER

Använd blanketten för att ge fullmakt åt en person att, vid sjukfrånvaro hos ordinarie personlig assistent, ansöka hos Motala kommun om insats enligt LSS i form av ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans. Ombudet ges även fullmakt att ta emot sådan ersättning.