Fullmakt att föra talan - LSS

LÄS MER

Fullmakt som ger en annan person rätt att föra din talan i ärenden som avser insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).