Insats enligt LSS - begäran

LÄS MER

För att begära insatser enligt LSS fyller du i den här blanketten. Begäran är personlig och ska i första hand skrivas under av personen/vårdnadshavare som begär. Begäran kan även skrivas under av ombud med fullmakt eller god man/förvaltare.

Läs mer:

LSS, stöd och service - Motala kommun