Mottagande i förskola för barn som är folkbokfört i annan kommun - ansökan

LÄS MER

Barn som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om det finns särskilda skäl. Det är Motala kommun som gör bedömningen. 

Läs mer:

Ansök eller säg upp plats i förskola eller fritidshem - Motala kommun