Fristående förskola - anvisningar och ansökan

LÄS MER

För att starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg krävs godkännande och beslut om rätt till bidrag enligt skollagen. Bildningsnämnden i Motala kommun beslutar om godkännande och bidrag och har därför tagit fram riktlinjer för verksamheterna.

Skicka in en ansökan till Motala kommun om du vill starta en ny

  • Förskola
  • Enskild pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer: 

Starta enskild verksamhet inom skola eller förskola - Motala kommun