Avslut modersmål/studiehandledning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som vårdnadshavare eller skolpersonal ska använda denna e-tjänst för att anmäla till modersmålsenheten att en elev som har modersmålsundervisning eller studiehandledning ska avsluta undervisningen. Orsaker till att undervisningen avslutas kan vara något av följande:

  • Flyttat till annan kommun
  • Fått betyg
  • Uteblivit från undervisning
  • Önskar ej längre modersmål eller studiehandledning

Läs mer: 

Modersmål, hemspråk - Motala kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa