Modersmål/studiehandledning - anmälan om avbrott eller uppehåll

LÄS MER

Om eleven inte önskar modersmålsundervisning eller studiehandledning längre ska en avbrottsblankett skickas in till Bryggan. Använd samma blankett om eleven enbart ska göra studieuppehåll. Detta gäller både grundskola och gymnasiet.

Läs mer: 

Modersmål, hemspråk - Motala kommun