Kulturskolan nedsatt avgift - inkomstanmälan

LÄS MER

Hushåll med en lägre inkomst kan få billigare avgift för Kulturskolans kurser. På länken nedan kan du se hur stor avgiften blir per kurs beroende på hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Kom ihåg att du måste skicka in en ny inkomstanmälan vid varje läsårsstart.

Läs mer:

Avgifter och regler för Kulturskolan - Motala kommun