Livsmedelsanläggning - registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få bedriva en verksamhet som hanterar livsmedel eller producerar kontaktmaterial till livsmedel krävs att anläggningen är registrerad hos kommunen. För vissa verksamheter krävs även godkännande från Livsmedelsverket.

Tänk på att du måste skicka in din anmälan om registrering minst två veckor innan du startar verksamheten. Om verksamheten startar tidigare kommer en sanktionsavgift att tas ut.

Livsmedelsanläggningen ska vara anpassad efter planerad livsmedelshantering och uppfylla relevanta krav i lagstiftningen vad gäller bland annat utformning och materialval.

Läs mer:

Starta livsmedelsverksamhet - Motala kommun

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information:

Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa